Klachten –

Heeft u een klacht over de service? Of over een product ?
Neem dan contact met ons op. Dat kan zowel telefonisch als via de mail.

Telefoonnummer: 015 – 2561708 
E- mail:                    [email protected]