Wanneer u een klacht heeft omtrent uw bestelling via onze webshop, dan kunt dit kenbaar maken via mail.

[email protected] 


Verder willen u graag wijzen op de klachtenregeling volgens onze algemene voorwaarden.  Binnen 3 werkdagen ontvangt u van ons een terugkoppeling op uw klacht hetzij per mail hetzij per telefoon. Uiteraard streven wij er ook naar om uw klacht in 3 werkdagen om te lossen.   

Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl  in te vullen. Klanten van webwinkels kunnen het geschil ook aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. Dit is te vinden via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

ICT Office Centre staat volledig achter haar klanten. Service staat bij ons hoog in het vaandel. Om onze service te blijven verbeteren werken wij constant aan de verbetering van onze procedures en processen.

Desondanks kan het voorkomen dat een order of vraag niet meteen naar tevredenheid wordt afgehandeld. Waar mensen werken worden immers fouten gemaakt.

Heeft u een klacht over de afhandeling van uw order, bent u telefonisch niet goed geholpen of heeft u een andere klacht, laat het ons weten. Stuur een email naar [email protected] 
Wij reageren binnen 1 werkdag op uw klacht.

Wij hopen dat u wanneer u zich alsnog goed geholpen voelt de moeite wilt nemen om een reactie te schrijven op bv. Tweakers.net of Trustpilot.nl

Mocht u zich alsnog niet goed geholpen voelen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directie.

Met vriendelijke groet,

Dhr. C. Habouria